Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zarządzeniem Burmistrz Gminy Dukla w 2004 roku ustanowił medal "Zasłużony dla Dukielszczyzny". Wyróżnienie to jest wręczane corocznie na uroczystej Sesji Rady Miejskiej z okazji Dni Dukli, wieloletnim działaczom społecznym w różnych dziedzinach życia.

Do pobrania:Laureaci 2023

Zgodnie z regulaminem przyznawania medalu Zasłużony dla Dukielszczyzny Kapituła w 2023 roku przyznała to wyróżnienie Pani Magdalenie Jurczyk w kategorii:  Sport i Wiktor Madej w kategorii: Społecznik. Na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Dukli 1 lipca 2023 roku burmistrz Dukli Andrzej Bytnar wręczył wyróżnionemu Wiktorowi Madejowi medal i dyplom.

Magdalena Jurczyk odznaczonej przez Kapitułę medalem „Zasłużony dla Dukielszczyzny”  w kat. Sportowiec nie mogła być obecna na uroczystej sesji, ze względu na odbywające się mecze kadry Polski. Burmistrz Andrzej Bytnar wręczył medal i dyplom, a piękne kwiaty p. Zenon Leńczyk,  5 lipca 2023 roku, kiedy po eliminacjach odwiedziła rodzinne strony.

Kategoria: Sport

Magdalena Jurczyk

Magdalena Jurczyk urodziła się w Krośnie i mieszka w Cergowej. Szkołę podstawową i liceum ukończyła w Dukli. Jest sbsolwentką Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie. Jest siatkarką, reprezentantką kraju, grającą na pozycji środkowej w Developres Bella Dolina Rzeszów. Jest również trenerką. Pracowała z dziećmi w wieku 7-10 lat zarówno w Krośnie jak i Poznaniu. Swoją przygodę ze sportem zaczęła jeszcze jako kadet w UKS TTKF Dukla sekcja tenisa stołowego. Jednak swoją amatorską przygodę z siatkówką rozpoczęła w Siatkarskim Klubie Sportowym w Dukli. Potem występowała w III ligowym UKS Dębowiec. W latach 2015-2017 występowała w I ligowych Karpatach Krosno, potem w latach 2018-2019 Wisła Warszawa.

W sezonie 2018-2019 w Grupie Azoty PWSZ Tarnów. Lata 2019-2020 spędziła w KS Energetyk Poznań. Występy w Energetyku Poznań zakończyły jej przygodę w I ligowych zespołach. W sezonie 2020-2021 występowała już w Tauron Lidze w zespole Joker Świecie, gdzie zagrała w 22 meczach zdobywając 189 punktów: w tym 8 zagrywka, 62 blokiem i 119 atakiem.

Od sezonu 2021 Magdalena Jurczyk wraca na podkarpacie w rodzinne strony i występuje w zespole Developres Bella Dolina Rzeszów, gdzie jest podstawową zawodniczką na pozycji środkowej. Wraz z zespołem Developres Bella Dolina w roku 2021 zdobyła Superpuchar Polski, a w roku 2022 Puchar Polski. Jej bardzo dobra gra zaowocowała powołaniem w kwietniu 2022 roku do reprezentacji Polski. Uznana została również za najlepszego sportowca powiatu krośnieńskiego roku 2022 na arenie krajowej.

 

Kategoria: Społecznik

Wiktor Madej

Swoje zamiłowanie do straży pożarnej rozpoczął w 1975 roku, kiedy to wstąpił w szeregi OSP w Posadzie Jaśliskiej. W 1991 roku wstępuje w szeregi OSP w Dukli i zostaje Vice-Prezesem tej jednostki, od 1995 roku Prezesem OSP w Dukli. Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Dukli powierzył mu funkcję Komendanta. W czasie pełnienia powyższego stanowiska, w szeregach OSP w Dukli podjął trud budowy Bazy Ratownictwa Ogólnego w Dukli, zakupu wozów bojowych, a także wiele innych inicjatyw na rzecz jednostki i pożarnictwa. Dzięki racjonalnemu i priorytetowemu podejściu do bezpieczeństwa publicznego jednostka OSP Dukla pozyskała wiele środków publicznych na sprzęt czy umundurowanie. Za swoje zasługi na rzecz pożarnictwa otrzymał wiele odznaczeń m. in.: Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa, Złoty Znak Związku, Medal im. Bolesława Chomycza, Złoty Krzyż za Zasługi, Srebrny Krzyż za Zasługi dla Pożarnictwa czy Strażacką Gwiazdę Podkarpacia. Inicjuje i koordynuje wiele działań na rzecz społeczności lokalnej ucząc i uwrażliwiając młode pokolenie na potrzeby drugiego człowieka.

We współpracy ze Stowarzyszeniem „Dla Równości” w Draganowej oraz Fundacją Biedronka działa na rzecz seniorów, osób niepełnosprawnych oraz takich, którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji życiowej i pomoc ta opiera się na przekazywaniu żywności czy środków pierwszej potrzeby. Wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Dukli realizował szereg działań na rzecz lokalnej społeczności:

- dwukrotnie koordynował „Świąteczną Zbiórkę Żywności”, gdzie w każdej edycji zebrano ponad tonę artykułów spożywczych. Środki te trafiły przed Świętami Bożego Narodzenia głównie do seniorów samotnych, chorych i w trudnej sytuacji materialnej.

- po intensywnych opadach deszczu w 2020 roku opady deszczu, które wyrządziły wiele podtopień oraz szkód zorganizował zbiórkę żywności oraz niezbędnych środków  czystości,

- w 2021 roku był koordynatorem Dnia Krwiodawstwa przy remizie OSP w Dukli. Dzięki  akcji zebrano ponad 20 litrów krwi dla potrzebujących.

- wybuch wojny za wschodnią granicą spowodował, że w natychmiastowym tempie konieczne było zorganizowanie pomocy zarówno dla uchodźców oraz osób, które pozostały w Ukrainie. Zorganizowana została zbiórka wszelkich niezbędnych rzeczy na terenie całej gminy wśród jednostek OSP.

- Inicjuje i koordynuje zbiórki pieniędzy na rzecz potrzebujących osób, w tym dzieci m. on. Wspólnie z OSP Dukla zorganizowano zbiórkę na operację dzieci z Cergowej i Wietrzna, a także wiele innych zbiórek na przykład na pogorzelców.

- czynnie bierze udział w akcji „Szlachetna Paczka”

- wspólnie z OSP współpracuje ze szkołami w zakresie informacji o zasadach bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także ochrony przyrody.

Jest Sołtysem Sołectwa Nadole i aktywnie działa na rzecz lokalnej społeczności realizując potrzeby mieszkańców.

 

 

 

Laureat 2022

Zgodnie z regulaminem przyznawania medalu Zasłużony dla Dukielszczyzny Kapituła w 2022 roku przyznała to wyróżnienie Panu Jackowi Koszczanowi w kategorii Kultura. Na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Dukli 1 lipca 2022 roku burmistrz Dukli Andrzej Bytnar wręczył wyróżnionemu medal i dyplom.

Pan Jacek Koszczan jest założycielem Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Żydów Ziemi Dukielskiej  - Sztetl Dukla. Stowarzyszenie ma na swoim koncie liczne projekty( tj. Żywa biblioteka Podkarpacia, Archiwum Historii Mówionej Dukli i okolic, Trzy dni trzy kultury, Szef kuchni ziemie dukielskiej) realizowane we współpracy z Gminą Dukla, Parafią Polskokatolicką w Łękach Dukielskich, Muzeum Historii Polski, Zakładem Karnym w Łupkowie.

 W 2014 roku Stowarzyszenie Sztetl Dukla otrzymało dyplom honorowy „ Chroniąc Pamięć” przyznane przez Ambasadę Izraela i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jego praca to zarówno pozyskiwanie  i archiwizowanie wiedzy o Żydach z Dukli i okolic, jak i działalność edukacyjna- łączenie pokoleń tak, by w naturalny sposób przekazywana była historia, a młodzież z Dukli zainteresowała się wielokulturową przeszłością swojego miasta.

Jest również:

- inicjatorem i budowniczym pomnika upamiętniającego 70. Rocznicę zagłady dukielskich Żydów

- społecznym opiekunem cmentarzy żydowskich , zbiorowej mogiły oraz ruin Synagogi w Dukli

- autorem filmów „ Dlaczego”? „ Sumienie” oraz „Czary, gusła, zabobony ludu dukielskiego”, w które zaangażował młodych ludzi z Dukli i okolic.

- organizował Dni Kultury Żydowskiej w Dukli i konferencje naukowe

Dzięki jego staraniom i wiedzy udało się doprowadzić do uhonorowania medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata dwóch rodzin z Gminy Dukla, wielokrotnie organizował  spotkania z młodzieży z Polski, USA i Izraela z członkami rodzin uhonorowanych tytułem Sprawiedliwy.

Od kilku lat angażuje się  w obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu w Dukli i wyjazdy młodzieży do Synagogi w Dynowie na uroczystości związane z Nowym Rokiem  Żydowskim.

 

 

 


 

Laureaci 2010:Od 2004 roku stało się już tradycją, że podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Dukli w czasie corocznie obchodzonych Dni Dukli wręczane są medale "Zasłużony dla Dukielszczyzny". Medale nadawane są za wybitne zasługi osobom, które swoją działalnością szczególnie zasłużyły się miastu i gminie, przyczyniając się do jej rozwoju, pomnożenia dobrobytu lub popularyzowania osiągnięć. Otrzymują je osoby za wybitne osiągnięcia w kategoriach: Samorządowiec, Społecznik, Kultura, Sport, Edukacja, Osobowość.

Pierwszy raz w 2004 roku medale przyznał Burmistrz Gminy Dukla, w latach następnych przyznawane są przez Kapitułę. Do tej pory Kapituła, w skład której wchodzą osoby wyróżnione medalem, uhonorowała 41 osób. W tym roku spośród siedmiu nominowanych Kapituła na posiedzeniu 28 czerwca br. wyróżniła dwie osoby w kategoriach:

Osobowość:

Ks. kardynał Marian Jaworski urodzony we Lwowie. Tu uzyskał w 1945 r. świadectwo dojrzałości i został przyjęty do Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego. W 1950 r. przyjął święcenia kapłańskie. Po rocznej pracy w charakterze wikariusza, został skierowany na dalsze studia na Wydziale Teologicznym UJ, a następnie podjął studia na Wydziale Filozoficznym KUL. Prowadził wykłady w kilku seminariach diecezjalnych i zakonnych. Przez 8 lat pełnił obowiązki dziekana Papieskiego Wydziału Teologicznego w Krakowie.
W 1991 r. został mianowany arcybiskupem i metropolitą lwowskim obrządku łacińskiego. Do godności kardynalskiej został wyniesiony przez Ojca Świętego Jana Pawła II w 2001 r. Ks. kardynał, wielokrotnie nawiązywał w swoich publicznych wystąpieniach do postaci św. Jana z Dukli i zachęcał do pielgrzymowania do Jego sanktuarium. Jako Metropolita Lwowski wprowadził w katedrze uroczyste obchody ku czci. św. Jan a Kościołowi w miejscowości Stary Dobrotwór nadał Jego tytuł. W kalendarzu liturgicznym Kościoła Rzymskokatolickiego na Ukrainie wprowadził obowiązkowe wspomnienie Patrona Dukli. Na Ukrainie rozsławia i promuje naszego Świętego Patrona i Miasto Dukla.

Samorządowiec:

Jan Gosztyła- urodzony w Iwli, zamieszkały w Dukli. Po ukończeniu studiów na Politechnice Warszawskiej w 1968 roku uzyskał tytuł mgr inż. budownictwa lądowego. Pracował na stanowiskach wykonawczych i kierowniczych na terenie obecnego woj. podkarpackiego w Hucie Stalowa Wola, Hydroinżynierii Rzeszów, Biurze Projektów Budownictwa Przemysłowego w Rzeszowie, Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego w Jaśle(jako zastępca dyrektora ds. technicznych), Igloopolu Dębica- Oddział w Dukli. W latach 1990-98 jako zastępca Burmistrza Gminy Dukla. Jako samorządowiec wykazał wiele troski o gminę Dukla. Całe swoje doświadczenie życiowe oraz ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe zaangażował w rozwój gminy. Pod jego nadzorem zbudowano m.in. grawitacyjne ujęcie wody pitnej dla Dukli z potoków Chyrowskich, oczyszczalnie ścieków, składowisko odpadów komunalnych. Ponadto pod jego nadzorem rozpoczęto rozdział kanalizacji ogólnospławnej w Dukli i budowę kanalizacji sanitarnej w Cergowej i Nadolu. W tym czasie powstały domy ludowe w Równem i Jasionce, szkoła w Tylawie, sala gimnastyczna w Iwli i Łękach Dukielskich. Wyrazem kultu św. Jana z Dukli była budowa drogi do Pustelni św. Jana w Trzcianie, przygotowanie Dukli na wizytę Ojca Św. Jana Pawła II oraz budowa zespołu pomnikowego "Krzyż pojednania" w Dukli.

Wręczenie medalu Janowi Gosztyle poprzedził koncert duetu na fortepian i skrzypce Doroty Skibickiej dyrektora Szkoły Muzycznej w Krośnie i Karoliny Wolańskiej uczennicy. Wykonały utwory: melodię Ignacego Paderewskiego, mazurek G-moll Fryderyka Chopina, wokalizę Sergiusza Rachmaninowa i obertas Henryka Wieniawskiego. W związku z obchodami 630- lecia nadania praw miejskich Dukli p. Jadwiga Morawska wygłosiła prelekcję nt. lokacji naszego miasta pt. "630 lat nadania praw miejskich Dukli" . Wręczenie medalu ks. kardynałowi Marianowi Jaworskiemu nastąpi po uroczystej sumie odpustowej w sanktuarium św. Jana z Dukli w niedzielę 11 lipca.

Wszystkim którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystej sesji Rady Miejskiej w Dukli z okazji 630 lat nadania naszemu miastu praw miejskich serdecznie dziękujemy. Szczególnie Paniom Dorocie Skibickiej i Karolinie Wolańskiej za uświetnienie uroczystości wspaniałym koncertem, Pani Morawskiej za znakomita prelekcję nt. lokacji naszego miasta.kbr
 

Laureaci 2009:Od 2004 roku podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w czasie Dni Dukli wręczane są medale "Zasłużony dla Dukielszczyzny". Nadawane są za wybitne zasługi osobom, które swoją działalnością szczególnie zasłużyły się miastu lub gminie, przyczyniając się do jej rozwoju, pomnożenia dobrobytu lub popularyzowania osiągnięć. Otrzymują je osoby za wybitne osiągnięcia w następujących kategoriach:
1) Samorządowiec
2) Społecznik
3) Kultura
4) Sport
5) Edukacja
6) Osobowość

Do tej pory medalami uhonorowano 38 osób. Pierwszy raz w roku 2004 medale przyznał burmistrz gminy Dukla, w latach następnych przyznawane są przez Kapitułę w skład, której wchodzą osoby wyróżnione medalem.
W tym roku spośród pięciu zgłoszonych kandydatów Kapituła na posiedzeniu 23 czerwca 2009r. wyróżniła osoby:

Kategoria - Osobowość
ks. abp Edward Nowak

Urodzony w Nowym Żmigrodzie, obecnie mieszka w Rzymie. Studiował w seminarium duchownym w Przemyślu, a następnie w Rzymie na Uniwersytecie Gregoriańskim. Był sekretarzem kardynała Rubina w czasie obrad Soboru Watykańskiego II, przez 16 lat pracował również w Kongregacji Wychowania Katolickiego. W 1990 roku przeszedł do Kongregacji do spraw Kanonizacyjnych. Sakrę biskupią otrzymał z rąk papieża Jana Pawła II. Obecnie Asesor Zakonu Grobu Świętego w Jerozolimie i kanonik Bazyliki Papieskiej św. Piotra w Watykanie. Będąc sekretarzem kongregacji ds. świętych przyczynił się do kanonizacji św. Jana z Dukli, tym samym rozsławiając miasto i gminę Dukla na cały świat. W swoich licznych przemówieniach i homiliach często wspomina dukielskiego Świętego i zachęca do pielgrzymowania do Jego sanktuarium.

Kategoria - Kultura
ks. Zbigniew Kaszuba
Urodzony w Rzeszowie. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w zakresie teologii moralnej. Od dnia 15 sierpnia 1998r. proboszcz parafii w Jasionce. Inicjator wielu prac związanych z remontem zabytkowego, barokowego kościoła w Jasionce, a w szczególności wymianą posadzki, dachu, instalacji oraz konserwacji polichromii. Z jego pomysłu powstała nowa plebania i trwa budowa nowego cmentarza i kaplicy cmentarnej. Ksiądz współpracuje z klubem sportowym Huragan, któremu przekazał działkę pod boisko. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi miedzy innymi w kwestii budowy wieży widokowej na Górze Cergowej. Skupia wokół siebie młodzież w różnych grupach parafialnych organizując dla nich różne wyjazdy letnie i zimowe. Dba o zachowanie wartości zabytkowej kościoła w Jasionce, można o nim powiedzieć społeczny opiekun zabytków.

Kategoria - Sport
Zenon LeńczykUrodzony i zamieszkały w Dukli. Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Zawodowo związany z Zakładem Obsługi Przejść Granicznych w Barwinku obecnie na stanowisku zastępcy kierownika zakładu. Jednen z założycieli i od 1999 roku prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Dukla". Związany z dukielskim sportem dziecięcym i młodzieżowym. To dzięki niemu rozwinął się tenis stołowy na Dukielszczyźnie, a udział w zawodach różnej rangi zawsze kończył się sukcesem młodych sportowców. Posiada wiele osiągnięć, ale na szczególną uwagę zasługują udział w półfinałach drużynowych mistrzostw Polski w tenisie stołowym i awans do III ligi tenisa stołowego. Jego drugą sportową pasją jest siatkówka. Współzałożyciel siatkarskiej drużyny męskiej i doskonały zawodnik. Od wielu lat współpracuje z miesięcznikiem Dukla.pl relacjonując wydarzenia sportowe. Dzięki takim osobom jak on o Dukli słychać w gminie, powiecie, województwie i kraju.
 

Laureaci 2008:Na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Dukli w dniu 5 lipca 2008 r., zgodnie z protokołem Kapituły z dnia 23 czerwca 2008r. przyznane zostały medale Zasłużony dla Dukielszczyzny - 5 nominowanym do tego wyróżnienia.

Kategoria Samorządowiec
Halina Cycak – urodzona i zamieszkała w Dukli. Absolwentka dukielskiego Liceum Ogólnokształcącego, Akademii Rolniczej w Krakowie oraz podyplomowych studiów w zakresie administracji i zarządzania Filii Uniwersytetu Marii –Curie Skłodowskiej w Rzeszowie. Pracowała w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Krośnie w Urzędzie Wojewódzkim. Od 1 listopada 1985 r. w Urzędzie Gminy w Dukli na stanowiskach: z-cy Naczelnika Miasta i Gminy, Kierownika USC, Naczelnika Wydziału Administracyjnego, obecnie jako inspektor ds. ochrony środowiska. Od 2003 r. społecznie pełni funkcję Prezesa Miejsko- Gminnego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, jest również członkiem Zarządu Okręgowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Krośnie. Autorka wielu działań na rzecz ochrony środowiska, pomocy dzieciom niepełnosprawnym, ochrony zabytków. Współpracuje ze szkołami w edukacji ekologicznej młodzieży. Od kilku lat organizuje Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej. Odznaczona brązowym krzyżem zasługi dla pożarnictwa. Szczera i otwarta dla ludzi. Chętnie podejmuje współpracę i działania na rzecz środowiska lokalnego. Wyznaje zasadę: „Gdziekolwiek jesteś zawsze bądź sobą, cokolwiek robisz zawsze rób jak umiesz najlepiej”.

Kategoria Społecznik
Alfred Szwast – urodzony w 1924r. w Głojscach. Obecnie mieszka we Wrocławiu. Szkołę powszechną kończył w Dukli w 1939r. Okupację przeżył w rodzinnej miejscowości. Po wojnie wyjechał do Namysłowa, gdzie uczęszczał do liceum. Po maturze wyjechał do Wrocławia, tu studiował w Wyższej Szkole Handlowej. Dyplom otrzymał w 1951r. Po ukończeniu studiów pracował jako dziennikarz. Potem założył własną działalność gospodarczą w branży ogrodniczej. Tą działalnością zajmował się do emerytury. Autor trzech książek „Filozofia dyferencjalna”, „Opowieści sceniczne”, „Nowy humanizm od socjobiologii do filozofii naturalnej”. Związany z Dukielszczyzną od urodzenia, fundator 25 stypendiów dla uczniów i studentów studiów dziennych i zaocznych z Głojsc. Pomysłodawca budowy boiska sportowego i kąpieliska dla miejscowości Głojsce. Wierzy w młode pokolenie, dlatego chętnie pomaga dzieciom i młodzieży.

Kategoria – Kultura
Mikołaj Gabło – urodzony i zamieszkały w Olchowcu. Szkołę Podstawową kończył w Polanach. W 1963 r. ukończył Kurs Przysposobienia Rolniczego. Od 1969 r. do 1981 r. był sołtysem wsi Olchowiec. W latach od 1979-1994 pracował w Nadleśnictwie Nowy Żmigród jako gajowy. Był też radnym Rady Narodowej w Dukli i członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej.
Mikołaj Gabło z pochodzenia Łemko, z pasją robi wszystko, aby zachować tradycje łemkowskie dla przyszłych pokoleń. Zachował mowę łemkowską i tradycje w sercu. Kiedy tylko warunki stały się sprzyjające, zaczął spotykać się z bliskimi przy wspólnym ognisku i myśleć, aby temu świętowaniu nadać większy rozmach przy udziale Towarzystwa Karpackiego z Warszawy. W 1991 r. odbył się pierwszy Kermesz Olchowiecki, a w tym roku w maju już osiemnasty, wspierany finansowo przez organizacje pozarządowe, instytucje państwowe i samorządowe. Motorem jednak był i jest Mikołaj Gabło, który poświęca swój wolny czas na organizację kermeszu. Puka do różnych drzwi szukając sponsorów, zaprasza zespoły artystyczne, prelegentów i gości z kraju i zagranicy, którzy ubogacają to święto, przekazując tradycje łemkowskie. Zaraził, swą pasją wielu ludzi i mimo trudności nie rezygnuje. Kermesz Łemkowski wszedł na trwałe w kalendarz imprez kulturalnych naszego regionu i promuje go w kraju i zagranicą.

Kategoria – Sport
Stanisław Piesik – urodzony w Głowience, zamieszkały w Dukli. Szkołę podstawową kończył w Głowience, Liceum Ogólnokształcące o profilu pedagogicznym w Krośnie. W latach 1951 -1963 pracował jako nauczyciel w szkołach podstawowych w: Cisnej, Solinie, Mszanie, Tylawie. Absolwent Wychowania Fizycznego w Raciborzu. Po ukończeniu studiów, był zatrudniony w Komitecie Wojewódzkim w Krośnie, jako księgowy aż do emerytury.
W 1967 r – został wybrany Prezesem Klubu Sportowego „ Przełęcz” w Dukli i pełnił tę funkcję do 1997 r. Od 1998 r. honorowy prezes KS „Przełęcz” w Dukli do chwili obecnej. Jest związany z dukielskim sportem, a szczególnie z historią KS „Przełęcz” prawie przez cały okres istnienia klubu. Przyczynił się da rozwoju drużyny piłki nożnej w Dukli, stworzył warunki do uprawiania sportu, bowiem w Dukli po wojnie tworzono bazę sportową od podstaw. Zebrał liczne grono działaczy, dzięki czemu klub dukielski osiągnął wiele sukcesów. Jako prezes klubu był organizatorem nie tylko imprez sportowych, ale także związanych z nimi imprez kulturalno – rozrywkowych. Z jego inicjatywy nawiązano utrzymywane do dziś kontakty z klubami sportowymi ze Słowacji i Węgier. Do dnia dzisiejszego aktywnie uczestniczy w działalności klubu, jest członkiem władz OZPN w Krośnie. Za zasługi w dziedzinie sportu został uhonorowany wieloma odznaczeniami i wyróżnieniami sportowymi.
W czasie sprawowania funkcji prezesa KS „Przełęcz” w Dukli rozwijał się i promował Duklę osiągając wiele sukcesów w kraju i zagranicą.

Kategoria - Osobowość
Ks. Ryszard Szwast – urodzony w Iwli. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Dukli wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu. W czerwcu 1980 r. przyjął święcenia kapłańskie i rozpoczął pracę duszpasterską. Pierwsza jego parafia to Trzeboś, potem Czarna, Osobnica, Nisko, Korczowa. Po pracy w parafiach w Polsce, podejmuje pracę we Francji w parafiach: Veron, Champagne, Coligny, by po 9 latach rozpocząć pracę we Włoszech w Modenie a obecnie w parafii Ghirano. Ksiądz Ryszard gdziekolwiek pracował, wykazywał duże zaangażowanie, a swoją pracą zjednywał sobie ludzi. Człowiek wielkiej życzliwości, skromny, komunikatywny z dużym poczuciem humoru, wspaniały duszpasterz. Dobry ambasador polskiej tradycji i kultury zagranicą. Wszędzie, gdzie pracował promował Polskę, dukielski region i kult Świętego Jana z Dukli. We Francji przybliżał swoim parafianom nasze obyczaje, tradycje i kulturę. Gościł tam polskie chóry i zespoły. Do Iwli zapraszał gości z Francji, pokazując im nasz region, zabytki, polskie obyczaje. Wspomagał finansowo wielu ludzi potrzebujących pomocy, a także szkołę w Iwli, w Jasionce oraz Straż Pożarną w Iwli. Otrzymał srebrny medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Zbiera materiały do monografii Iwli, którą przygotowuje do druku. Był między innymi inicjatorem postawienia Krzyża Wdzięczności w Iwli. Ma wiele pasji: historia, sport zwłaszcza narciarstwo, turystyka i muzyka poważna.
 

Laureaci 2007:Już od czterech lat przyznawane są wyróżnienia i medale - Zasłużony dla Dukielszczyzny, po raz pierwszy przyznano je w 2004r. Do tej pory wyróżnienie to otrzymało 25 osób.

Zgodnie z regulaminem osoby uhonorowane po raz pierwszy i w latach następnych stanowią Kapitułę, która przyznaje to wyróżnienie. Osoby nagrodzone zostają wybrane spośród kandydatur zgłaszanych przez mieszkańców i organizacje pozarządowe Gminy Dukla. Informację o sposobie zgłaszania podano do publicznej wiadomości i opublikowano na łamach Dukielskiego Przeglądu Samorządowego i stronach internetowych Gminy Dukla.

Kategorie w których są przyznawane wyróżnienia to: Samorządowiec, Społecznik, Kultura i sport, Edukacja, Osobowość.

W tym roku kapituła nominowała 8 osób, którym przyznane zostały medale Zasłużony dla Dukielszczyzny. Dwa medale spośród ośmiu Burmistrz Gminy Dukla Marek Górak wręczył podczas uroczystej mszy świętej odprawionej ku czci Św. Jana z Dukli w 10 rocznicę Jego kanonizacji i pobytu Jana Pawła II w Dukli w dniu 9 czerwca 2007r. Wyróżnienie to otrzymali w kategorii osobowość ks. abp Józef Michalik Metropolita Przemyski - Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski oraz ks. Stanisław kardynał Dziwisz Metropolita Krakowski.
Oto pozostałe osoby:

Kategoria Samorządowiec
Zofia Bąk
- urodzona w Cergowej. Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie. Po ukończeniu szkoły w roku 1954 podejmuje pracę w Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej. W miejskiej i gromadzkich radach narodowych pracuje do stycznia 1973r., potem w Urzędzie Gminy Dukla jako referent, inspektor, kierownik referatu, a od 10 lipca 1990r. jako Sekretarz Gminy Dukla piastując to stanowisko do czasu przejścia na emeryturę w roku 1999. Jako pracownik samorządowy porządkowała dokumenty z gromadzkich rad narodowych, które dla wielu mieszkańców stanowiły jedyne dokumenty świadczące o zatrudnieniu przy odgruzowywaniu miasta czy prac w kamieniołomie. Jako Sekretarz Miasta i Gminy Dukla była mocno zaangażowana w realizację przygotowań do wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II do Dukli. W trakcie 45 letniej pracy zawodowej zawsze życzliwa i wyrozumiała w stosunku do interesantów w urzędzie oraz kolegów i koleżanek w pracy. Jej motto życiowe brzmi |"Urzędnikiem się bywa, a człowiekiem się jest".

Kategoria Samorządowiec
Kazimierz Palta
- urodzony w Równem. Absolwent Liceum Pedagogicznego w Gorlicach oraz krakowskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Długoletni nauczyciel i wychowawca w Liceum Ogólnokształcącym w Dukli. Obecnie kierownik Schroniska Młodzieżowego w Dukli. Wielokrotnie odznaczany m.in. brązowym, srebrnym, złotym krzyżem zasługi w dziedzinie edukacji. Jest czynnym turystą, który zwiedził Europę od Petersburga po Ateny. Działacz Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego. Przewodnik turystyczny, organizator turystyki, pilot wycieczek. W latach 1994-1998 pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu Osiedla miasta Dukli, a w IV kadencji samorządu terytorialnego był zastępcą Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dukli. Jego hobby to literatura światowa i turystyka. Jak sam mówi o sobie zawsze leżało mu na sercu dobro społeczne, a gdy praca przynosiła wymierny efekt odczuwał satysfakcję. Jego życiowe motto brzmi "Cudze chwalicie swego nie znacie"

Kategoria Społecznik
Irena Chłap
- urodzona w Nepli powiat jasielski. Małą maturę zdaje w Jedliczu, a później kończy szkołę pielęgniarską w Przemyślu. W 1956r. tzw. nakazem pracy rozpoczyna pracę zawodową w Ośrodku Zdrowia w Dukli, gdzie przepracowała 36 lat jako pielęgniarka. Obecnie emerytka. Po przejściu na emeryturę stwierdziła, że pustkę po pracy zawodowej musi czymś wypełnić. I tak oto od kilkunastu lat pracuje społecznie w Parafialnym Zespole Charytatywnym Caritas przy kościele p.w. Marii Magdaleny w Dukli. Organizacja ta zajmuje się zbiórką odzieży, żywności, pieniędzy dla biednych oraz przygotowywaniem świątecznych i mikołajkowych upominków dla dzieci. Pani Irena pozostaje osobą zawsze skromną, a najbardziej cieszą ją nie otrzymywane wyróżnienia, ale fakt, że może działać i pomagać dalej. Jej życiowe motto "Służyć ludziom dopóki starczy sił."

Kategoria - Kultura i sport
Krystyna Boczar - Różewicz
- Duklanka z urodzenia, obecnie mieszka w Wietrznie. Absolwentka krakowskiej Akademii Rolniczej oraz podyplomowych studiów z zakresu turystyki na SGGW w Warszawie. Pracowała w Instytucie Zootechniki w Balicach, Instytucie Biologii Hodowlanej Akademii Rolniczej w Krakowie, potem w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Iwoniczu. Od 1999r. pracuje w Urzędzie Gminy w Dukli na stanowisku specjalisty d/s promocji gminy. Autorka wielu projektów dotyczących rozwoju turystyki, rzemiosła i rękodzieła, a także produktów lokalnych, oraz wielu publikacji promujących gminę. Od 2003 r. redaktor naczelna Dukielskiego Przeglądu Samorządowego. Wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie, inspektor Wiejskiej Bazy Noclegowej, reprezentant Gminy Dukla, a także członek Zarządu w Lokalnej Organizacji Turystycznej "Beskid Niski", inicjatorka powstania i prezes Stowarzyszenia Turystycznego "Beskid Dukielski", współpracuje ze stowarzyszeniami działającymi na terenie naszej gminy min. Stowarzyszeniem "Animare". Zapalona miłośniczka gier losowych, kolekcjonerka starych mebli, turystka kochająca góry.

Kategoria - Kultura i sport
Stanisław Włodyka
- urodzony w Dukli obecnie mieszkaniec Wietrzna. Wykształcenie średnie ekonomiczne. Od 1995r. pracuje w Urzędzie Gminy w Dukli na stanowisku Skarbnika Gminy. Autor cyklu artykułów o historii poszczególnych miejscowości Gminy Dukla, współautor albumów fotograficznych, przewodników turystycznych oraz książek m.in. "Z Beskidu - Przyroda" i "Z Beskidu - Cerkwie"; "Beskid Dukielski"; "Dukla i okolice"; "Ocalić od zapomnienia"; "Pozdrowienie z Dukli". Inicjator powstania Biblioteki wietrzniańskiej. Jest ratownikiem Grupy Bieszczadzkiej GOPR, przewodnikiem beskidzkim z uprawnieniami na Beskid Niski i Bieszczady, członek Ochotniczej Straży Pożarnej, Stowarzyszenia Miłośników pradziejowego i historycznego Wietrzna, PTTK, Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego, Koła Łowieckiego "Gawra" oraz Prezes Stowarzyszenia Karpackie Krajobrazy. Wielokrotnie odznaczany m.in. srebrną i złotą Odznaką Honorową GOPR, brązowym, srebrnym i złotym krzyżem za zasługi dla pożarnictwa oraz Brązowym Krzyżem Zasługi RP. Pasjonat zbierania wszystkiego co związane jest z Karpatami Wschodnimi, a w szczególności z Huculszczyzną. Jego zbiory często są eksponowane podczas różnych wystaw.

Kategoria - Edukacja
Jadwiga Morawska
- urodzona w Dukli. Absolwentka Liceum Pedagogicznego w Gorlicach, Studium Nauczycielskiego w Przemyślu oraz rzeszowskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Nauczyciel historii z 40 letnim stażem pracy. Obecnie emerytka. Pracę zawodową rozpoczęła w Szkole Podstawowej w Tylawie potem w Trzcianie, a od 1974 r. pracowała w Dukli. W latach 1983 - 1985 pełniła obowiązki Dyrektora Muzeum Historycznego w Dukli. Od roku 1986 aż do emerytury przepracowała jako nauczyciel i wychowawca w Liceum Ogólnokształcącym w Dukli. Wielu jej uczniów uczestniczyło w olimpiadach i konkursach na szczeblach powiatowym i wojewódzkim. Wielokrotnie nagradzana przez dyrektora szkoły i kuratora oświaty. Chętnie do dzisiaj sprawuje opiekę i służy pomocą studentom odbywającym praktyki w LO Dukla. Współpracuje z Muzeum Historycznym w Dukli, z redakcją Dukielskiego Przeglądu Samorządowego na łamach którego publikowana była jej praca magisterska "Zarys dziejów Dukli do 1939r." Jest współautorką publikacji ścieżki dydaktycznej ekologiczno - historycznej po Dukli "A Cergowa patrzy i myśli, co się tutaj dzieje" Jej życiowe motto brzmi "Historia jest nauczycielką życia"
 

Laureaci 2006:Stanisław Lis - urodzony w Nadolu. Szkołę podstawową i Liceum Ogólnokształcące kończy w Dukli w 1961r. Absolwent Studium Nauczycielskiego w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach na Wydziale matematyczno - fizyczno - chemicznym. We wrześniu 1968r. rozpoczyna pracę w Liceum Ogólnokształcącym w Dukli jako nauczyciel fizyki, astronomii. W 1984 zostaje Dyrektorem LO Dukla i pełni tę funkcję do 1997r. kiedy to odchodzi na emeryturę. W latach 1998-2002 radny Rady Miejskiej w Dukli oraz członek Zarządu Miasta i Gminy Dukla. Jego hobby to myślistwo. Od 1980r. należy do Koła Łowieckiego Rogacz. Od 50 lat pasjonat fotografii, jego zdjęcia zamieszczane były na łamach Dukielskiego Przeglądu Samorządowego oraz rozmaitych publikacji regionalnych. Dokumentuje fotografią ważne wydarzenia dla Dukielszczyzny i jej życie codzienne. Aktywnie uczestniczy w procesie podejmowania decyzji mających na celu rozwój gminy.Magdalena Kielar - urodzona w Dukli. Absolwentka Technikum Farmaceutycznego w Rzeszowie. Po ukończeniu szkoły podejmuje pracę jako księgowa w młynie i tartaku w Tylawie. Podczas II wojny światowej była aktywnym członkiem Armii Krajowej ps. "Gagatek", brała udział w wielu brawurowych akcjach. W 1941r. uruchomiła aptekę w Dukli, którą sama prowadziła przez następne lata. Od 1971r. roku pracowała jako kierownik Klubu Rolnika w Dukli. Była także silnym głosem dukielskiego chóru. Jako kierownik klubu organizowała spotkania z ludźmi z pierwszych stron gazet tamtych czasów m.in. z Markiem Perepeczko, Maciejem Damięckim, z zespołami Czerwone Gitary, Wawele. Do dzisiaj przechowuje księgi pamiątkowe z tamtych czasów, które zawierają wycinki z gazet oraz wpisy zapraszanych gości. Założyła dukielskie koło emerytów. Wydała tomik poezji "Wiatr od przełęczy". Swój czas wolny poświęcała dzieciom i młodzieży prowadząc z nim kółka plastyczne, fotograficzne, recytatorskie oraz zespół wokalno-instrumentalny.Andrzej Stasiuk - urodzony w Warszawie skąd wyprowadził się i zamieszkał w Wołowcu w powiecie gorlickim, prozaik, eseista, poeta, jeden z najgłośniejszych literatów ostatnich lat. Debiutancki zbiór opowiadań to "Mury Hebronu". Autor tomu poezji: "Wiersze miłosne i nie"; powieści: "Biały kruk" i dziewięciu zbiorów opowiadań: "Opowieści galicyjskie", "Przez rzekę" i "Zima"; tomu esejów "Tekturowy samolot", a także "Dukli"; Dwóch sztuk (telewizyjnych) o śmierci, "Jak zostałem pisarzem" (próba autobiografii intelektualnej) oraz "Jadąc do Babadag".
Laureat wielu prestiżowych nagród: w 1995r. uhonorowany nagrodą Fundacji im. Kościeliskich, oraz wielokrotnie nominowany i nagradzany nagrodą NIKE.
Proza Andrzeja Stasiuka bardzo ściśle wiąże się z Dukielszczyzną. Wiele jego opowiadań jest zapisem na poły dokumentalnym, ludzi, obyczajów i miejsc związanych z Beskidem Niskim. Jego książki stanowią znakomitą promocję naszego regionu, nie tylko w Polsce, ale i za granicą, poprzez tłumaczenia na język niemiecki, fiński, holenderski, włoski, rosyjski, węgierski. Dzięki Stasiukowi Dukielszczyzna stała się obecna w świadomości mieszkańców zarówno Polski jak i innych krajów. Warto również nadmienić, że w ubiegłym roku na motywach "Opowieści Galicyjskich" nakręcono film fabularny, który pozwoli zaistnieć naszemu regionowi także w świadomości ludzi nie interesujących się literaturą.
W pierwszych słowach swojej książki pt. "Dukla" pisze "Ilekroć jestem w Dukli, zawsze coś się dzieje", a dzisiaj sam stał się sprawcą tych wydarzeń.O. Kryspin Florys - urodzony w Staszowie. Po ukończeniu liceum wstępuje w 1981r. do Nowicjatu w Leżajsku, gdzie rozpoczyna życie zakonne. Potem kontynuuje studia filozoficzne i teologiczne w Wyższe Seminarium Duchownym w Krakowie i Kalwarii Zebrzydowskiej. Święcenia kapłańskie przyjmuje w 1998r. Jego pierwszą parafią jest Alwernia k. Krakowa. Drugą placówką są Żurawiczki koło Przeworska, gdzie pełni funkcję Gwardiana. Potem jeszcze Zakopane, Łęczyca k. Łodzi i w 2002r. przyjeżdża do Dukli. Gdzie obejmuje funkcję gwardiana i proboszcza Klasztoru OO. Bernardynów.
W tym czasie Pustelnia św. Jana z Dukli wymagała remontu, ponieważ ziemia zaczęła się osuwać w szybkim tempie. Z wielkim zaangażowaniem wraz z Burmistrzem Gminy Dukla przystępuje do pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych. Poszukiwania i starania zostają zwieńczone sukcesem w postaci dotacji z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i budżetu państwa. Szeroko rozumiane remonty i praca nie są obce Ojcu Kryspinowi, albowiem prócz działalności na Puszczy Św. Jana, równocześnie wykonuje inne remonty w kościołach w Trzcianie i Zawadce Rymanowskiej. Prócz tego odbudowuje plac wraz z dziedzińcem wokół klasztoru w Dukli.
Dbając również o duchowy rozwój swoich owieczek zakłada Akcję Katolicką, stworzył liczne grono ministrantów. Wszystko czym się zajmuje robi to z myślą o szerzeniu kultu św. Jana z Dukli. Człowiek wielkiego serca i czynu. Pracując z ludźmi kieruje się słowami Chrystusa o Dobrym Pasterzu.Krystyna Głód - urodzona w Teodorówce. Absolwentka Liceum Pedagogicznego w Gorlicach oraz Studium Nauczycielskiego w Przemyślu. Pracę nauczycielską rozpoczyna w 1959r. w Moderówce. Później trafia do Draganowej, Myscowej, Głojsc i Dukli. Jako nauczycielka przepracowała 42 lata. Drogę zawodową przebywała w szczególnych trudnościach, gdy nierzadko trzeba było wiele kilometrów porą zimową przemierzać piechotą. Osiągała wyśmienite wyniki w zakresie nauczanych przedmiotów: języka polskiego i wychowania muzycznego. Podczas pracy potrafiła skupić wokół siebie dzieci i młodzież w drużynie harcerskiej i zespole Iskra. Zwycięstwa prowadzonego przez nią zespołu wielokrotnie dostrzegano i nagradzano. Największym jednak sukcesem była Brązowa Jodła na Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach. Jednak zwycięstwa to nie efekt jednorazowych, prostych prac, ale wytrwałość, systematyczność i charyzma.
Jako nauczycielka języka polskiego przygotowywała młodzież do licznych konkursów. Przez kolejne 4 lata jej uczniowie byli laureatami wojewódzkich konkursów języka polskiego.
Jej życiowe motto brzmi: "Ludzie, którzy nie zostawili po sobie wielkich osiągnięć, lecz łańcuszek drobnych życzliwości, nie zmarnowali swojego życia".Fryderyk Krówka - urodzony w Cergowej. Szkołę podstawową i średnią kończy w Dukli. Jego rocznik jest pierwszą klasą w nowopowstałym Liceum Ogólnokształcącym. Absolwent Politechniki Rzeszowskiej na wydziale mechanicznym.
W 1951r. rozpoczyna pracę jako wychowawca w Państwowym Domu Dziecka w Targowiskach. Następnie pracuje jako nauczyciel w Pstrągówce, Iwli, Jasionce i Dukli. Od września 1956r. pełni funkcję kierownika szkoły podstawowej w Jasionce. W 1986r. odchodzi na emeryturę. W szkolnictwie przepracował 49 lat i 9 miesięcy.
Zawsze zaangażowany w prace na rzecz społeczności lokalnej: uczestniczył przy budowie szkoły podstawowej i elektryfikacji wsi Jasionka. Obecnie radny Rady Miejskiej w Dukli. Wielokrotnie nagradzany m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Honorową za zasługi dla województwa krośnieńskiego. Jego pasją jest pszczelarstwo i łowiectwo. Przez wiele lat prowadził kolonie letnie oraz szkole schronisko wycieczkowe w okresach wakacyjnych. Tak naprawdę nigdy nie rozstał się ze szkołą i uczniami, każdą wolną chwilę wykorzystuje by spotkać się z młodzieżą i podzielić swoją ogromną pasją i wiedzą na temat przyrody i zwierząt.Tadeusz Stańkowski - urodzony w Bóbrce. Gimnazjum i liceum ukończył w Krośnie. Od początku swojego czynnego życia zawodowego związany był z Dukielszczyzną. W roku 1948r. rozpoczyna pracę jako nauczyciel, najpierw w Myscowej, później Jasionce i Dukli. Był wychowawcą w Internacie Państwowym w Dukli. Należał do męskiego chóru, występował w amatorskim zespole teatralnym. Aktywnie uczestniczył w organizowaniu klubu sportowego "Przełęcz Dukla" gdzie był członkiem zarządu i wiceprezesem. Od 1971r. zostaje kierownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli. Dzięki jego staraniom wybudowano dwa budynki, gdzie znalazły się pomieszczenia na biura, magazyny zaś w drugim betoniarnia, stolarnia i warsztaty. Uczestniczył w wielu społecznych inicjatywach. W październiku 1981r. odchodzi na emeryturę lecz dalej pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Dukli, Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Gospodarce Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli oraz ławnika w Sądzie Rejonowym w Krośnie. Jest współautorem książki o Dukli "Ocalić od zapomnienia" Dukla XX wieku.
Jego życiowe motto brzmi: Dukielszczyzna konglomerat trzech kultur stał się dla mnie źródłem poszukiwań, którym do dzisiaj jestem oddany".Czesław Pachana - urodzony w Równem. Jako młody 15 letni chłopak wyjeżdża do pracy w Myczkowcach, gdzie przy budowie zapory solińskiej jest pomocnikiem murarza.
Po osiągnięciu pełnoletniości podejmuje pracę w Ośrodku Transportu Leśnego w Sanoku, gdzie doskonali swój warsztat pracy i uzyskuje dodatkowe kwalifikacje zawodowe.
1959r. podejmuje pracę w Wojewódzkiej Kolumnie Transportu Sanitarnego. Pracuje w Ustrzykach Dolnych i Krośnie jako kierowca karetki pogotowia ratunkowego i sanitariusz. W ciągu dziesięciu lat pracy w Bieszczadach jako sanitariusz odbiera 6 porodów w trakcie dowozu pacjentek do izby porodowej. Własną działalność gospodarczą rozpoczyna w latach 70-tych XX wieku - transport osobowy i towarowy, którą w roku 1980 poszerza o wulkanizację i bieżnikowanie opon.
1 czerwca 1990r. zakłada firmę produkcyjno-usługowo-handlową PAGUMET, którą prowadzi do dziś. Początkowo firma była mała trzyosobowa, a dzisiaj po latach jest jedną z największych prywatnych firm na Dukielszczyźnie.
Własną osobą udowodnił, że wytrwała i rzetelna praca może zaowocować dobrze prosperującą firmą, dającą pracę innym.Jan Pepera - urodzony w Osieku Jasielskim. Absolwent Akademii Medycznej w Krakowie wydziału lekarskiego, który ukończył w 1956r. Po studiach wcielony do wojska w stopniu porucznika na okres 2 lat do Sudeckiej Brygady Ochrony Pogranicza w Kłodzku. W latach 1959-1962 pracuje w ośrodku zdrowia w Cisnej. W roku 1962 znajduje zatrudnienie w Przychodni Rejonowej w Dukli. W tym samym czasie rozpoczyna specjalizację ginekologiczno - położniczą na oddziale krośnieńskiego szpitala. Ponad 35 lat do 1998r. sprawuje funkcję kierownika Przychodni Rejonowej w Dukli. Jego staraniem powstała poradnia "K", która funkcjonuje do dzisiaj. Wielu mieszkańców gminy przyszło na świat z jego pomocą, o każdej porze dnia i nocy gotowy służyć swoim pacjentom.
Jego hobby to myślistwo, należy do polskiego Związku Łowieckiego od 1956r. i do dwóch Kół Łowieckich "Rogacz" i "Gawra" w Dukli, gdzie pełnił funkcję prezesa. W roku 2005 otrzymał najwyższe odznaczenie łowieckie "Złom" przyznawane przez Kapitułę Naczelnej Rady Łowieckiej Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie.
Jak sam mówi największym podziękowaniem dla lekarza jest myśl, że ludzie pamiętają jego pomoc.

 

Laureaci 2005:Laureaci 2005:

Jan Farbaniec - urodzony w Nowej Soli dawnym województwie zielonogórskim. W wieku 5 lat przyjeżdżał z rodzicami do Jaślisk. Sołtys wsi Jaśliska od roku 1986 do dnia dzisiejszego.
Radny Rady Miejskiej w Dukli I, II, III, IV kadencji. Członek Zarządu Miasta i Gminy Dukla II kadencji.
Zaangażowany w prace społeczne: Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Jaśliska, Prezes Klubu sportowego "Jasiołka" - Jaśliska oraz Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaśliskach od roku 1986. Człowiek-instytucja, którego wszędzie widać, a przede wszystkim słychać, a efekty działań są skuteczne. Jak sam mówi o sobie załatwianie spraw po instytucjach wyssał z mlekiem matki.

Antoni Fornal - urodzony w Głojscach. Absolwent technikum budowlanego w Sanoku. Po ukończeniu szkoły podejmuje pracę w Krośnieńskim Przedsiębiorstwie Budowlanym, w którym pracuje do dzisiaj.
Jako młody mieszkaniec Głojsc angażował się w prace społeczne, co docenili mieszkańcy tej miejscowości wybierając go w roku 1990 na sołtysa wsi. Sołtysem jest nieprzerwanie od 15 lat.
W latach 1998 -2002 radny Rady Miejskiej w Dukli, Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska oraz Członek Komisji Budżetowej III kadencji.
Społecznik - mocno zaangażowany w prace na rzecz rozwoju swojej miejscowości i gminy. Inicjator założenia Stowarzyszenia "Nasza Szkoła". Posiada umiejętność angażowania mieszkańców do prac społecznych. Członek Rady Parafialnej.
Na szczególną uwagę zasługuje wybudowana droga krzyżowa wraz ze stacjami i oświetleniem, prowadząca do krzyża milenijnego na Górę Bikową. Zawsze gotowy służyć mieszkańcom pomocą w rozwiązywaniu ich problemów, założył Społeczny Komitet "Ubezpieczenia Wiejskiego", wspierający poszkodowanych mieszkańców w trudnych zdarzeniach losowych.

Józef Janowski - urodzony w Warszawie, dr nauk humanistycznych, archeolog, muzeolog, poeta. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Twórca muzeum w Krośnie i jego dyrektor w latach 1957-76, organizator i pierwszy kierownik muzeum historycznego w Dukli. Inicjator akcji archeologicznych, poszukiwacz najstarszych śladów osadnictwa w rejonie Przełęczy Dukielskiej, badacz roli Przełęczy Dukielskiej i Dukielszczyzny w przenikaniu kultur antycznych po obu stronach Karpat. Autor ponad 200 wydanych drukiem prac naukowych z zakresu archeologii i prehistorii, w tym takich pozycji jak: "Rola przełęczy zachodniokarpackich w późnym okresie przedrzymskim i i okresie rzymskim" oraz "Z pradziejów i historii Dukli, Wietrzna i Równego".
Członek Związku Literatów Polskich, autor ponad 240 wierszy zebranych w 7 tomach poezji.Znaczna część jego twórczości literackiej poświęcona jest Beskidowi Dukielskiemu, Dukli, Wietrznu, Równemu i innym miejscowościom Dukielszczyzny.
Jak mówi w całym swym życiu kierował się przekonaniem, że Karpaty, a zwłaszcza Ziemia Dukielska odegrały wielką rolę w kształtowaniu się kultur antycznych na ziemiach od Morza Śródziemnego do Bałtyku. Życiowe motto: "Kaganek oświaty zamienić na lampion"

Ks. Stanisław Siara
Absolwent Seminarium Duchownego w Przemyślu i Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, gdzie w roku 1981 otrzymuje tytuł doktora teologii w zakresie socjologii religii.
Od 1982 r. proboszcz parafii p.w. św. Marii Magdaleny w Dukli. Dziekan dekanatu dukielskiego koordynujący do roku 2003 pracę duszpasterską w 12 parafiach, a obecnie w 10.
Mocno zaangażowany w przygotowanie pielgrzymki Jana Pawła II do Dukli i do Krosna. Brał czynny udział w komitecie przygotowawczym, za co w grudniu 1997r otrzymał od Ojca Św. tytuł Prałata. Inicjator budowy dukielskiego pomnika Krzyża Pojednania. Od początku zabiegał, aby "perła rokoko", kościół p.w. Św. Marii Magdaleny w Dukli odzyskał dawny blask. Za Jego staraniem odremontowano wnętrze kościoła. Obecnie trwają prace konserwatorsko - remontowe przedsionków. Czeka Go jeszcze remont zewnętrznej części kościoła. Prowadzi grupy przykościelne: Akcję Katolicką, Parafialny Zespół Charytatywny "CARITAS" oraz ministrantów.
Do historii Dukli przeszły letnie wyjazdy ministrantów w różne części Polski. Współtwórca i działacz Towarzystwa św. Jana z Dukli.
Jego credo życiowe "Służenie ludziom i Bogu".

Stanisława Zaniewicz - Urodzona w Uhnowie, powiat Rawa Ruska, województwo lwowskie. Tam spędza dzieciństwo i kończy Szkołę Powszechną u zakonnic Sióstr Felicjanek. W 1927r. rozpoczyna naukę w Seminarium Nauczycielskim w Krośnie nad Wisłokiem, gdzie zdaje maturę. W latach 1933-1939 pracuje jako nauczycielka w siedmioklasowej szkole u Felicjanek w Uhnowie. W czasie wojny jest sanitariuszką w zorganizowanym wraz z koleżanką szpitaliku dla rannych żołnierzy. W 1944r. z konieczności ucieka do Krosna i tam zajmuje się tajnym nauczaniem. W 1947 obejmuje posadę nauczycielki w Szkole Podstawowej w Dukli, gdzie uczy przez 26 lat do emerytury.
Po wojnie praca w szkole była bardzo trudna ze względu na brak książek i pomocy naukowych. Nauczyciele sami musieli przygotowywać takie pomoce. Bierze udział w ogólnopolskiej akcji walki z analfabetyzmem, przez kilka lat uczy dorosłych i młodzież czytania, pisania oraz geografii i biologii. W czasie wakacji prowadzi dla dzieci wiejskich półkolonie. Od 32 lat na emeryturze. Jak sama mówi o sobie "gdyby nie wiek i kalectwo to chętnie bym się jeszcze udzielała". Jej życiowe motto brzmi: "dodawać otuchy ludziom zwłaszcza młodzieży, którą kocham - życie jest piękne."

Maria Walczak - urodzona w Krośnie. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Ukończyła Studia Pomagisterskie z biologii organizowane przez CDN w Nowym Sączu i Studia Pomagisterskie z ochrony środowiska i ekologii organizowane przez NURT w Rzeszowie, a także Studia Podyplomowe z zakresu wychowania prorodzinnego na Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Wydział Pedagogiczny w Krakowie Od 31 lat związana z Duklą, gdzie pracuje w Liceum Ogólnokształcącym im. Św. Jana z Dukli jako nauczycielka biologii i nauczania o życiu w rodzinie. Wielokrotnie nagradzana: Nagrodą Kuratora Oświaty, Nagrodą Dyrektora Szkoły, nagrodą Starosty Krośnieńskiego, nagrodą Burmistrza Gminy Dukla.
Promująca wraz z uczniami liceum naszą ziemię dukielską gdzie przyroda jest jeszcze dzika, piękna i niezniszczona. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w terenie zachęcając uczniów do twórczego działania na rzecz środowiska naturalnego. Współautorka publikacji dotyczącej ścieżki międzyprzedmiotowej historyczno - ekologicznej po Dukli pt. "A Cergowa patrzy i myśli co się tutaj dzieje", redaktorka wydania książki z pracami konkursowymi uczniów koła ekologicznego i Ligi Ochrony Przyrody pt. "Nie zapomnijcie o Dukli" oraz autorka scenariusza teatralnego pt. "Ile Cię trzeba cenić", "Nie zapomnijcie o Dukli" nagrodzonego I miejscem w Polsce. Znajduje się czas na działalność charytatywną pomagając uczniom z rodzin będących w trudnej sytuacji finansowej.
Jej motto życiowe brzmi: "Natura jest najlepszym nauczycielem" i jak sama mówi o sobie stara się to udowodnić młodzieży od 31 lat w dukielskim liceum.

Ks. Jan Baran - urodzony w Mytarzy koło Nowego Żmigrodu. Po maturze podejmuje studia filozoficzno - teologiczne w Seminarium Duchownym w Przemyślu. Pierwszą parafią gdzie pracował jako wikariusz była Lutcza. Następnie trafia do parafii Trześń koło Sandomierza i do Rymanowa.
W dniu 28 sierpnia 1964r. obejmuje parafię Jaśliska jako wikariusz z prawami proboszcza, a od 30 czerwca 1965r. zostaje proboszczem parafii Jaśliska.W czasie pobytu w Jaśliskach dwukrotnie w latach 67/68 i 1993 wykonał remont kapitalny kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej oraz remont kapitalny kościoła w Woli Niżnej.
Z jego inicjatywy wybudowano kilka kaplic w Moszczańcu, Jaśliskach, Daliowej, Lipowcu, oraz drogę krzyżową pomiędzy kościołem w Jaśliskach a Lipowcem i w Daliowej na Spalonej.
Największym jednak osiągnięciem Ks. proboszcza to doprowadzenie do koronacji papieskiej, łaskami i cudami słynącego obrazu Matki Bożej Królowej Nieba i Ziemi w Jaśliskach, a przygotowania parafii i regionu do tej uroczystości trwały 33 lata.
Na szczególną uwagę zasługuje rozszerzenie kultu MB Jaśliskiej daleko w Polskę i na Słowację. Jego motto życiowe to słowa pieśni kościelnej: "Cześć Maryi, cześć jej chwała, Pannie Świętej cześć".

Adam Zieliński - urodzony w Żabnie koło Stalowej Woli. Szkołę podstawową kończy w Żabnie natomiast Gimnazjum i maturę zdaje w Rozwadowie. W 1950r. rozpoczyna studia farmaceutyczne na Akademii Medycznej w Lublinie na Wydziale Farmaceutycznym. W Rzeszowie kończy specjalizację apteczną. W roku 1959 losy skierowały go do Dukli. Od tego czasu związany jest z Duklą do dnia dzisiejszego, gdzie prowadzi aptekę przy Trakcie Węgierskim.
Akurat w tym roku przypada piękny jubileusz 50-lecia, gdy rozpoczął w Dukli swoją drogę zawodową. Nierzadko przyszło mu bywać i lekarzem i pielęgniarzem i weterynarzem i innym doradcą, gdy zdany tylko na własną wiedzę i operatywność ratował zdrowie i życie ludzkie. Jest jednym z pierwszych magistrów na Dukielszczyźnie, toteż w języku obiegowym nazwano aptekę - apteką "U Magistra" i tak zostało do dzisiaj. Spod jego ręki wyszło wielu młodych adeptów farmacji z prawdziwie ludzkimi cechami.
Uczestniczył czynnie w Społecznym komitecie budowy Szkoły Podstawowej w Dukli. Przez 25 lat był Prezesem Koła Łowieckiego "Rogacz" w Dukli.
Jego życiowe motto: "Służyć ludziom i najbliższym". 

Laureaci 2004:Halina Adamczuk – ur. w Krośnie, absolwentka WSP w Krakowie, od 1954 roku nauczyciel matematyki i wychowawca w LO w Dukli, obecnie na emeryturze. Największą satysfakcją dla mnie jest to, że moi wychowankowie pełnią odpowiedzialne stanowiska w różnych dziedzinach gospodarki i nauki – powiedziała odznaczona.

Teodor Gocz – ur. W Zyndranowej, twórca i dyrektor Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej, działacz OSP, współtwórca Zjednoczenia Łemków, autor wielu publikacji o tematyce łemkowskiej. Całe swoje życie poświęciłem, aby nie zapomniano o Łemkach – powiedział wyróżniony.
Tadeusz Kiełbasiński – urodzony w okolicach Łodzi, od 50 lat związany z Dukielszczyzną, badacz kultury łemkowskiej. W 1980 roku w starej chyży w Kolonii Olchowiec założył izbę pamiątek łemkowskich. To wyróżnienie to wielki zaszczyt dla mnie, nie spodziewałem się, że może mnie to spotkać – powiedział odznaczony.

Augustyna Nawracaj – ur. w Barwinku, pedagog w Szkole Podstawowej w Dukli, wizytator, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej. W 1997 roku otworzyła w swoim domu Dom Pamięci i Tradycji w Dukli. Obecnie na emeryturze, organizuje wolny czas dla dzieci i młodzieży. Pisze poezje. Jej motto życiowe to „Trzeba z żywymi naprzód iść po życie….”
Ks. Wojciech Nowotarski – inicjator budowy kościoła w Iwli, później proboszcz tejże parafii pw. Jana Chrzciciela, dzięki jego staraniom odnowiono cerkiew w Chyrowej. Organizator wakacyjnego wypoczynku dla dzieci ze swojej parafii, człowiek wielkiego serca i wielkiej skromności.

Krystyna Mastyka – ur w Dukli, inicjatorka budowy Krzyża Pojednania w Dukli, pomnika św. Jana przy kościele farnym., ciągle zabiegająca o środki na renowację kościoła parafialnego. Jej dewizą jest „Nie narzekać, a działać”.
Stanisław Jakieła – przewodniczący budowy domu ludowego wodociagu w Jasionce,, działacz społeczny, członek zarządu I-szej kadencji, radny I-szej i II-giej kadencji, zasłużony strażak OSP, obecnie emeryt.

Zygmunt Nowak – burmistrz Miasta i Gminy Dukla w latach 1990-1998, inicjator wielu inwestycji gminnych, „ojciec” Dukielskiego Przeglądu Samorządowego, obecnie pracownik Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, dyrektor Biura Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządu Terytorialnego, radny dukielskiego samorządu. Zawsze wspomagający swoją „Małą Ojczyznę”.

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.