Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zakończona realizacja zadania Przebudowa drogi w Łękach Dukielskich oraz Cergowej

W dniu 13 października 2020r. zakończyła się realizacja zadania ”Przebudowa drogi gminnej w Łękach Dukielskich Nr G114501 R ( Myszkowskie) oraz drogi gminnej w Cergowej Nr G 114527R”.

Umowa z wykonawcą robót, którym był STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa została podpisana 7 sierpnia 2020 r. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 841 370,17zł, z czego zostało udzielone dofinansowanie w wysokości 350 109,82 zł.

Zadanie dofinansowane było z Funduszu Dróg Samorządowych w ramach zawartej umowy  3 czerwca 2020 r. z Wojewodą Podkarpackim. Wysokość dofinansowania wynosiła  60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych zadania.

W wyniku realizacji powyższego zadania przebudowano drogę (poszerzenie jezdni, wykonanie nowej nakładki asfaltowej oraz poboczy drogi) w Cergowej na długości 1 505 m, za kwotę 500 407,03 zł z czego na długości od 0+000 do 0+632 wydatek był kwalifikowany w wysokości 269 184,81 zł, natomiast wydatek niekwalifikowany wyniósł 231 222,22 zł. Droga w Łękach Dukielskich została przebudowana na długości 683 m za kwotę 324 322,16 zł, z czego na długości od 0+180 do 0+743 był to wydatek kwalifikowany w wysokości 301 291,64 zł, a wydatek niekwalifikowany wyniósł 23 030,52 zł.

2021-01-18

Przebudowa drogi w Cergowej i Łękach Dukielskich


Gmina Dukla 21 sierpnia 2020 r. przystąpiła do realizacji zadania ”Przebudowa drogi gminnej w Łękach Dukielskich Nr G114501 R ( Myszkowskie)oraz drogi gminnej w Cergowej Nr G 114527R”.

Zadanie dofinansowane jest z Funduszu Dróg Samorządowych w ramach zawartej umowy  3 czerwca 2020 r. z Wojewodą Podkarpackim. Wysokość dofinansowania wynosi  60% całkowitych rzeczywistych kosztów kwalifikowalnych zadania. W chwili obecnej w Cergowej została położona nawierzchnia asfaltowa, a na Myszkowskim przygotowano drogę do położenia  nawierzchni.

Umowa z wykonawcą robót, którą jest STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa została podpisana w 7 sierpnia 2020 r. Całkowita wartość zadania zgodnie z umową przetargową wynosi 711 832,55 zł.

kbr

2020-09-25

Przebudowa drogi gminnej w Łękach Dukielskich Nr G114501 R oraz drogi gminnej w Cergowej Nr G 114527R

Gmina Dukla z dniem 21 sierpnia 2020 r. przystąpiła do realizacji zadania ”Przebudowa drogi gminnej w Łękach Dukielskich Nr G114501 R oraz drogi gminnej w Cergowej Nr G 114527R”.

Zadanie realizowane jest z dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w ramach zawartej umowy z dnia 3 czerwca 2020 r. z Wojewodą Podkarpackim. Wysokość dofinansowania wynosi  60% całkowitych rzeczywistych kosztów kwalifikowalnych zadania.

Wykonawcą robót jest STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa. Umowa z Wykonawcą  została podpisana w dniu 7 sierpnia 2020 r. Całkowita wartość zadania zgodnie z umową przetargową wynosi 711 832,55 zł.

2020-08-21

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.