Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Pracownicy Urzędu

Urząd Miejski w Dukli

38-450 Dukla ul. Trakt Węgierski 11 woj. podkarpackie

tel.: (00 48 13) 432-91-00;    fax:(00 48 13) 433-10-11;

Konto bankowe: 09 1130 1105 0005 2141 2520 0013

NIP: 684-17-82-033, Regon: 000528244

 

Stanowisko / funkcja

Imię i nazwisko

Telefon

Burmistrz

Krystyna Andruch

13 432 91 00

Zastępca Burmistrza

Bohdan Gocz

13 432 91 00

Sekretarz

Piotr Świder

13 432 91 00

Skarbnik

Agnieszka Jastrząb 

13 432 91 00

Promocja, DPS

Krystyna Boczar-Rózewicz

13 432 91 33

Obsługa rady miejskiej

Aleksandra Okońska-Szczurek

13 432 91 23

Kadry

Dorota Kurdyła

13 432 91 22

Ośrodek Kultury

Małgorzata Walaszczyk-Faryj

13 433 00 25

Oświata

Magdalena Limanówka-Głód

13 432 91 47

Ochrona środowiska, rolnictwo

Monika Trybus

13 432 91 71

Zamówienia publiczne,
Pozyskiwanie środków pozabudżetowych

Paweł Puchalik

13 432 91 35

Nieruchomości, Komunalizacja

Bogusława Sęp

13 432 91 13

Planowanie przestrzenne, program Czyste Powietrze, deklaracje CEEB

Agnieszka Matusik

13 432 91 13

Planowanie przestrzenne,
Podziały nieruchomości,
Numeracja porządkowa nieruchomości

Joanna Cyran-Walczak

13 432 91 20

Podatki

Dorota Bała
Danuta Bąk
Magdalena Czarnik
Brygida Jakimczuk
Teresa Pachucka

13 432 91 14

Zabytki, energetyka

Barbara Belczyk

13 432 91 89

Dodatki mieszkaniowe

Halina Głód

13 432 91 17

Finanse

Jadwiga Albrycht

13 432 91 11

Transport, drogownictwo

Sławomir Gołąbek
Iwona Czerwień

13 432 91 34

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Obrona Cywilna

Witold Puz

13 432 91 17

Inwestycje

Justyna Jakieła
Karolina Palcar

13 432 91 31

Biuro Obsługi Klienta

Magdalena Gryczka

13 432 91 10

Kultura, sport, organizacje pozarządowe

Barbara Pudło

13 432 91 10

Transgraniczna Informacja Turystyczna

Anna Chłopecka

577 900 958

Zasoby leśne

Bartosz Szczepanik

13 432 91 71

Gospodarka mieszkaniowa

Sabina Mucha

13 432 91 30

Inwestycje oświatowe i komunalne

Ryszard Głód

13 432 91 32

Sekretariat

Joanna Nowak

13 432 91 01
13 433 00 34

Urząd Stanu Cywilnego

Mirosław Matyka, Aleksandra Okońska-Szczurek

13 432 91 06

Ewidencja ludności

Jolanta Albrycht

13 432 91 36

Gospodarka odpadami

Adriana Farbaniec
Wioletta Jakieła
Alicja Szydło

13 432 91 66

Archiwum

Roman Markuszka

13 432 91 25

Obsługa systemów informatycznych

Andrzej Śliwiński
Janusz Krowicki

13 432 91 19

 

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.