Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

OGŁOSZENIE WYNIKÓW DOTYCZĄCYCH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2022 ROK

Na podstawie uchwały Nr VIII/52/19 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie budżetu obywatelskiego miasta Dukla oraz zarządzenia Nr 91/2021 Burmistrza Dukli z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia składu osobowego oraz trybu pracy Gminny Zespół do spraw budżetu obywatelskiego, podaje do publicznej wiadomości , że w ramach V edycji budżetu obywatelskiego Dukli na 2022 rok odstąpiono od przeprowadzenia głosowania, ponieważ do tut. Urzędu wpłynął  jeden wniosek. 

Tytuł projektu : „Dukielski bulwar” Dukla ul. Nadbrzeżna

Opis zadania:

Zadanie polega na budowie i udostępnieniu atrakcyjnego miejsca nad rzeką Jasiołką w Dukli celem wypoczynku mieszkańców z zaciszu przyrody w formie rekreacyjnej.

Bulwar nad rzeką Jasiołką będzie długo oczekiwaną atrakcją i miejscem wypoczynku dla mieszkańców Dukli. Będzie zachęcał do spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu w pobliżu rzeki Jasiołka.

Na obszarze bulwaru znajdować się będą: alejka spacerowa z ławkami, koszami na śmieci, lampami oświetleniowymi, elementami do ćwiczeń, zabawy oraz zieleń. Zejście do rzeki będzie bezpieczne.

Na dzień dzisiejszy miasto nie posiada podobnego miejsca dla mieszkańców Dukli przystosowanego do wypoczynku w ciszy i spokoju pod patronatem Gminy Dukla.

Działania te zostaną zrealizowane w 2022 roku.  Łączna kwota środków przeznaczonych na wykonanie przedsięwzięcia wynosi 70.000,00 zł

Przewodniczący Zespołu
Łukasz Piróg 

 

-----

V EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO DUKLI NA 2022 ROK

Formularz zgłoszeniowy propozycji zadania do budżetu obywatelskiego miasta dukla wraz z listą mieszkańców popierających tę propozycję [docx]

Formularz zgłoszeniowy propozycji zadania do budżetu obywatelskiego miasta dukla wraz z listą mieszkańców popierających tę propozycję [pdf]

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w związku z procedurą budżetu obywatelskiego

Uchwała Rady Miejskiej w Dukli w sprawie budżetu obywatelskiego miasta Dukla

Zarządzenie Burmistrza Dukli w sprawie ustalenia harmonogramu prac nad budżetem obywatelskim Dukli na rok 2022

Zarządzenie Burmistrza Dukli w sprawie ustalenia składu osobowego oraz trybu pracy Gminnego Zespołu do spraw budżetu obywatelskiego na rok 2022

 

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.