Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Sprawy meldunkowe

Poniżej znajdują się karty usług:

    1. Zameldowanie na pobyt stały.
    2. Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące.
    3. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy.
    4. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Jolantą Albrycht tel. 13 43 29 136, 13 43 29 100

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.