Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Burmistrz Dukli informuje

 Burmistrz Dukli informuje,

że w terminie do 30 czerwca 2018 roku wpłynął wniosek o udzielenie dotacji na realizację zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku
Kółka Rolniczego  z siedzibą w  Łękach Dukielskich 77 na realizację zadania pod nazwą: „Wielofunkcyjne Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich- Stowarzyszenie Kółko Rolnicze-Etap II”

2018-07-04
1 2 3

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.