Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

 

Rada Działalności Pożytku Publicznego

UCHWAŁA NR XXX/179/16 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie określania trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dukli http://bip.dukla.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-583-5641

UCHWAŁA sprawie wyboru dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Dukli do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dukli http://bip.dukla.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-661-6892

UCHWAŁA w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Dukli lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego http://bip.dukla.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-609-5921

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.